Rotensugnet

Vattenfall & Urskog

I Älvdalens Skjutfält ligger Rotensugnets naturreservat. Här flytter Rotälven ihop med Rällan och Älåsbäcken i djupa raviner och kanjoner störtar vattendragen fram med vattenfall. Vid Rotensugnet (Sugn = Vattenfall på Älvdalska) ligger det även en dammbyggnad och en ganska nyrenoverad timmerränna som användes vid flottningen förr i tiden. Följ leden nedanför sugnet upp till Älåsbäckens vattenfall, Urskogsrundan och den gamla eldpallkojan.
Hitta hit: Rotensugnet ligger 37 km norr om Älvdalen, Ta vägen mot Lillhärdal & Sveg sväng av vid bron i Jöllen och följ vägen efter rotälven hela vägen upp till Rotensugnet. Det går även att ta sig dit från Trängslet. Vid Naturreservatet är det väl skyltat och bra markerade leder.
Ledkarta
Rotensugnet
Nedre delen av Timmerrännan
Älåsbäckens vattenfall
Eldpallkoja