Älvdalens Skjutfält

Vildmark till överflöd

En stridsvagn som använts som övningsobjekt på fältet.

Vid Trängslet ligger Militärens kasernområde och på andra sidan dammen ligger Älvdalens Skjutfält, Norra Europas största 54000 hektar stort. Här finns det vildmark till överflöd, djupa raviner med vattenfall,höga berg och kalfjäll,bäckar, älvar och sjöar. Många mil skogsvägar av bra kvalitet tar dig ut på skjutfältet. Rikt djurliv med björn,lo och älg, det förekommer även varg,järv och kungsörn mm. Vid militärt användning av fältet spärras delar eller hela fältet av med bommar över vägarna, Kolla på informationstavlorna som är utplacerade vid infarterna till skjutfältet vilka områden som är förbjudet att beträda. Eller kolla Försvarsmaktens hemsida här

Älvdalens skjutfält är uppdelad i 10 områden. Ta reda på vilken eller vilka delar som är öppna innan du besöker fältet.