1 Garberget

2 Våmåstupet

3 Stortjärnsåsen

4 Rotensugnet

5 Månstaberg

6 Lekattsugnet

7 Märråberg

8 Rödberget

9 Storstupet

10 Väsagnupen

11 Södra Trollegrav

12 Mossiberg

13 Guennas Grotta

14 Skärklittsgnupen

15 Balzerjungfrun

16 Navardalens brandtorn

17 Storsnäll

18 Blyberget

19 Högsbäcksfallet

20 Gryvelåreservatet

21 Kälkåstupet

22 Kräckelbäckstopet

23 Björnåns Naturreservat

24 Brudslöjan

25 Norra Trollegrav

26 Rasskårubäckens vattenfall

27 Rensjön

28 Ribbåsstupet

29 Skordberg

30 Mellantjärnbäcken

31 Tangeråsens Naturreservat

32 Uvskär