Älvdalen

Svartgessi

Svartgessi är ett fint naturreservat som bildades 1996 och är 69 hektar stort. Vid Eldpallkojan som ligger intill sjön Svartgessi går det en skogsbilväg som genomkorsar reservatet. Vid eldpallkojan börjar vandringsleden på 2,5 km och […]

Älvdalen

Mångsbodarna

Mångsbodarna är känd som en av kontrollerna under Vasaloppet. Här finns det ett litet naturreservat som bildades 1982 och är 4 hektar stort. I reservatet finns det en massa gamla byggnader från den tid då […]

Älvdalens Skjutfält

Snodskallen

Snodskallen är ett berg på 765 m.ö.h och har en fantastisk utsikt över Älvdalens skjutfält, dalarnas fjällvärld, härjedalska fjäll och norska fjäll. Snoddskallen betyder Kal skalle på älvdalska, berget var ett kalfjäll en gång i […]

Älvdalen

Prästskogsstugan

Prästskogsstugans lilla naturreservat bildades 1961 och är 5,5 hektar stort. Namnet kommer efter skogshuggarnas stuga som stått här i mer än 100 år. Reservatet är en riktig trollskog med stora och höga granar, mellan granarna […]

Älvdalens Skjutfält

Konungen

Älvdalens mest dramatiska fall finner du i Rivsjövasslans nedre del, här är det höga fall och stup som avslutas med självaste Konungen, som är ca 30 meter högt. Ovanför Konungen finns ett 12 meter högt […]

Älvdalens Skjutfält

Rivsjöfallen

Rivsjövasslan heter bäcken som börjar sin branta färd i Rivsjön och avslutas i Trängsletdammen. Inte långt från Rivsjön börjar Rivsjöfallen som består av fem vattenfall i olika storlekar som störtar ned i en trång klyfta. […]

Annat

Trolldalen

Trolldalen i Rymdalen är en ca 800 meter lång smal kanjon med klippor och stup runt om. Kanske har Lövdalsbäcken som ligger nära en gång haft sin väg ner genom dalen. Det är en fin […]

Bra att veta

Slogbod

Slogbodar är från medeltiden och kommer ursprungligen från Älvdalen, slogbodar finns nästan överallt i Älvdalen på utsiktsplatser, Vandringsleder, vid sjöar och vattendrag, rastplatser och på många gårdar. Slogboden är konstruerad så att där taken möts […]

Älvdalen

Gummas

Gummas naturreservat bildades 1996 och är 22 hektar stort. Här finns det rikligt med döda träd och en rik flora. Många hotade växt och djurarter måste ha en riktig naturskog för att överleva, som det […]

Älvdalen

Stops vattenfall

Det mest besökta och en av det mest lättillgängliga vattenfallet i Älvdalen är Stops vackra Vattenfall som ligger i Knärån vid Stops fäbodar norr om Brunnsberg. Fallet är ca 20 meter högt. Här spelades det […]