Rödberget

Urskog & gammalt brandtorn

Från den gamla fäboden Skarptäkt som revs när skjutfältet kom till finns det ett hus kvar som används som jaktstuga. Härifrån går lederna upp till Rödberg och till Storvarden. Rödbergs naturreservat består av gammal granskog och myrmark samt på höjderna växer det fjällbjörk. På toppen av Rödberget (774 m.ö.h) finns ett av de äldsta brandtornen i Sverige det byggdes 1887 och blev renoverad 2002 av Fortifikationsverket efter att ha fallit i förfall och i glömska. Rödbergs brandtorn ersattes med ett större torn på Mossiberg 1936, numera är tornet på Mossiberg förfallet. Rödbergs brandtorn är litet och är mer en stuga med två våningar samt en lucka uppe i taket som man spanade efter bränder och under andra världskriget också efter fiendeflyg. Det finns kamin och det går utmärkt att övernatta i stugan. Det finns även en gammal förfallen eldpallkoja som kallas Gumlasskojan i området.

Hitta hit: Rödbergets naturreservat ligger i Älvdalens Skjutfält och ligger ca 40 km norr om Älvdalen. Från Älvdalen svänger du av i Rot och åker mot Lillhärdal efter 13 km svänger du av vid bron mot Navardalen, följ asfaltsvägen en bit och sväng av mot Björnbo innan du kommer till Mossidammen är det skyltat upp till Rödberget. Leden runt brandtornet är ca 6 km lång fin led och väl skyltat, Obs vid första ravinen efter tornet ska ni följa ravinen nedåt, träden med markeringarna har blåst ned.

Ledkarta
Tornet/Huset
Upp till andra våningen
Fin gammal skog