Rasskårubäckens vattenfall

12 meter högt

Rasskårubäcken ligger i en brant och djup ravin med stup och branta sidor ned mot bäcken. i mitten av Rasskårubäck ligger ett 12 meter högt vattenfall.

Hitta hit: Åk till Lånus, nästan högst upp i östra delen av Älvdalens Skjutfält. Gå upp efter den välmärkta leden mot Per Mats bodarna. Efter en bit kommer man till en traktorväg som korsar leden, följ vägen en liten bit ner och sväng av rakt in i tallskogen rakt mot bäcken. Det går ingen led till fallet.

Ledkarta
Fallet från ovan
Rasskårubäcken