Trolldalen

Trolldalen i Rymdalen är en ca 800 meter lång smal kanjon med klippor och stup runt om. Kanske har Lövdalsbäcken som ligger nära en gång haft sin väg ner genom dalen. Det är en fin kanjon att vandra i med gammal granskog ,stenrösen och små klippgrottor att titta i.

Hitta hit: Trolldalen ligger i Rymdalen ca 33 km norr om Älvdalen. Åk efter Lillhärdalsvägen som börjar i Rot, sväng av Lillhärdalsvägen efter ca 32 km sväng vänster in på Rymdalsvägen i ca en kilometer, parkera och gå in i skogen mot Trolldalen. Det finns ingen led. men ligger nära vägen.

Karta
Del av Trolldalen
I trollens rike
Är det någon hemma?
Uppe på en klippa
Fin trolsk terräng