Slogbod

Slogbodar är från medeltiden och kommer ursprungligen från Älvdalen, slogbodar finns nästan överallt i Älvdalen på utsiktsplatser, Vandringsleder, vid sjöar och vattendrag, rastplatser och på många gårdar. Slogboden är konstruerad så att där taken möts bildas en rökgång, detta för att röken inte ska komma in i den inre delen av boden.

Förr i tiden var slätter en nödvändig del för att få hö som foder till korna, hästarna, getterna och fåren. Djuren fick stå inne i många månader under vintern varje år och då blir insamlandet av foder en av sommarens viktigaste sysselsättningar. Då det inte fanns tillräckligt på gården fick man tag i gräs på myrar och många låg långt från gården och då byggde man slogbodar för att övernatta och laga mat i under flera veckor i sträck. De användes även mot vintern då allt hö skulle fraktas ner mot gården.(se filmen nedan)

I flera slogbodar finns det ett golv utan bord och sittplatser, testa att sova en natt i den, rekommenderas starkt.

Gammal slogbod från 1855 går att hitta i Rensjöns Naturreservat
En gammal slogbod i Gryvelåreservatet. I denna finns det även dalrunor inristade i.

En gammal myrslåtter film från 1929 där man använder slogboden