Kräckelbäckstopet

18 meter högt

Kräckelbäcken stupar brant ner mot den en gång vilda och strömma gamla älvfåran för Österdalälven, numera går ”älven” under jord på grund av något av det värsta som drabbat Älvdalen nämligen Trängslet dammen! Kräcklelbäcks stopet (stop= stup på älvdalska) är det största, brantaste och sista fallet (18 meter högt) i kräckelbäcken och syns bäst från motsatta sidan (östra sidan) av stupet. Det går även att se de andra fallen i bäcken på stup sidan(västra sidan) med lite klättring.

Hitta hit: Från Älvdalen är det ca 2,5 mil till Kräckelbäcken. Åk norrut på riksväg 70 och sväng av på Trängslet vägen sväng av på en mindre bro över den gamla fåran och sväng av norrut på grusvägen åk ca 3 km norrut på grusvägen parkera vid en skarp kurva och gå en liten bit söderut så går en stig ner till fallet. Från andra sidan åker du uppåt på Trängsletvägen och svänger av på en liten väg på vänster sida upp till en gammal bro. Parkera och följ bäcken nedåt finns även en gammal bro på andra sidan vägen , gå på vänster sida om fallen, här finns det ingen led och lite klättring behövs.

Ledkarta
Ett fall ovanför stupet
Från ovan
Söderut
Fallen från ovan