Björnån

myrar och stenblock

Björnåns naturreservat ligger som namnet antyder intill Björnån som rinner mellan sjöarna Noren och Hormunden. I reservatet är det stora myrar och stenblock som gäller. Här har träden inte avverkats under årets lopp på grund av den svåra terrängen och flera av de tallar som växer här är över 500 år gamla. En väl trampad och väl markerad led tar dig runt reservatet, det finns även en slogbod intill en liten tjärn. På andra sidan Björnån finns det även ett naturreservat Långnäsudden som är svårare att ta sig till, här har Länsstyrelsen genomfört en naturvårdsbränning på en stor del av ytan. Här växer också Sprängört som är en av våra allra giftigaste växter och kan och har dödat djur och människor.

Hitta hit: Från Älvdalen är det nästan sex mil till Nornäs som ligger nära reservatet. Åk riksväg 70 norrut sväng efter 45 km in på vägen mot Nornäs åk igenom byn mot Sörsjön och sväng åt vänster på första avtagsvägen efter byn där det står Nornäs Såg fortsätt hela grusvägen och du kommer fram till leden som tar dig in i reservatet.

Stenlandskap
Myrlandskap
Björnån