Lövåsbäcken

I Bössbo har Lövåsbäcken sitt utlopp ut i Rotälven. En sträcka på ca två kilometer består av forsar och vattenfall, det största fallet ligger i slutet av bäcken nästan i Bössbo och är ca 16 meter högt de andra fallen är mellan två till 8 meter höga.

Hitta hit: Från Älvdalen är det ca 2 mil till Bössbo. Åk norrut sväng av i Rot och följ Lillhärdals vägen upp till Jöllen bron sväng av över bron mot Navardalen strax kommer du till Bössbo. Parkera vid lämplig plats intill bäcken som går under vägen. Gå efter bäcken på höger sida, det finns en liten stig/djurstig utmed bäcken.

Ledkarta
Vatten
mera vatten
ännu mera vatten