Råbäcksfallet

Råbäcksfallet ligger i Övre Råbäck. Vattenfallet är 10 meter högt och det finns även ett mindre fall uppströms. När Långön var ett litet samhälle så var det en damm över Rotälven och där gick man över för att tvätta kläder och kanske för att duscha i fallet. Bäcken är dikat högre upp för att styra vattnet över klipporna.

Hitta Hit: Fallet ligger intill grusvägen från Loka till Jöllen som går längst med Rotälvens västra sida. Det kan vara svårt att se fallet då det är mycket lövskog framför det. Det ligger mitt emot Långö Liebruk.

Mindre Fall uppströms
Inne i skogen