Gummas

Gammelskog

Gummas naturreservat bildades 1996 och är 22 hektar stort. Här finns det rikligt med döda träd och en rik flora. Många hotade växt och djurarter måste ha en riktig naturskog för att överleva, som det finns i Gummas. I mitten av reservatet finns det en liten grund tjärn som är omgärdad av stora döda träd det finns även flera lokar som bildas av snösmältningen och torkar ut på sommaren. Granarna här är gamla och stora de högsta är nästan 40 meter höga.

Hitta hit: Området ligger cirka 25 km nordväst om Älvdalen mot Särna åk förbi Hållstugan och sväng av på en skogsbilväg från riksväg 70 det är ca 6 km till reservatet och leden som ligger jämsides med vägen. Det finns en bra markerad led som är en km och går runt lokarna

karta
Vattenhål
En torr lok
Så här ska det se ut i en riktig skog