Gryvelåreservatet

Natur och kultur

I Gryvelåreservat finns det mycket myrmark och skogar med över 400 år gamla tallar och mer än 30 meter höga granar. Här finns det också många kulturhistoriska byggnader från skogsbruk, myrslåtter och myrmalms framställning. Vid stora parkeringen finns det byggnader från tiden då de gjorde järn av myrmalm med kolmilor och blästerugnar osv. På andra sidan vägen går en spångad led ut på myren till Flyktan här finns det gamla eldpallkojor, stall och en gammal slogbod, från 1844 med dalristningar. Här bodde så många som 70 skogsbrukare i början av 1900 talet. Härifrån går flera leder den längsta rundan är 6 km lång. Går du efter myrleden går du förbi en gammal kvarn i gryvelån. Det finns flera info tavlor här och där det står om byggnaderna och skogsarbetet mm. Länsstyrelsen håller just nu på att återställa leder, husen, spångar och skyltar.

Hitta hit: Gryvelån ligger ca 37 km norr om Älvdalen, åk efter riksväg 70 till avfarten till Lövnäs och följ skyltningen. Vägen går rakt igenom reservatet med en större parkering mitt i och en mindre i den norra delen av reservatet. Fler välmarkerade leder tar dig ut till myrarna och skogarna från stora parkeringen,korta rundan är 3 km lång och långa är 6 km lång,myrleden tar dig förbi en kvarn och en eldpallkoja till kolningområdet, det går även leder från den norra delen.

Naturreservatets gräns
Eldpallkoja från 1909
Lederna tar dig ut till fin natur
En gammal kvarn i gryvelån
Tjärarbetarnas stuga
Det finns många spångade leder i reservatet