Tangeråsen

Naturreservatet med källsjö & kalhygge

Tangeråsens naturreservat ligger vid Rämma. Härifrån går leden upp till Tångeråstjärn, som ligger på ca 520 meters höjd över havet och är en källsjö med riktigt klart vatten. På leden upp kan man gå en slinga i fin gammal skog, här finns det bl a en 200-årig barrskog, med informations skyltar uppsatta på lämpliga ställen där det står om djur, växtlighet och stenar i området. Uppe på toppen finns det ett fint kalhygge! som visar hur naturen själv får föryngra sig, inga markberedare och plantor i raka rader här inte. På andra sidan Tångeråstjärnen ligger en slogbod.

Hitta hit: Åk till Rämma som ligger ca 8 km väster om Älvdalen. åk igenom fäboden och du ser infoskylten. Härifrån går en markerad led runt en slinga i reservatet på ca 2 km upp till Tångeråstjärnen. Det går även en led på andra sidan sjön från Stamntjärnen upp till slogboden och sedan går det en omarkerad stig på den östra delen av sjön. Ta även en avstickare upp till det gamla hygget på toppen av Digerberg.

Ledkarta
Utmed leden
Tangeråstjärn ligger en bra bit ovanför Rämmasjön
Om myrstacken
Kalhygget här blir det ingen industriskog inte
Källvatten