Mellantjärnbäcken

I Mellantjärnbäckens vackra bäckravin bildas det många vattenfall på sin väg ned till Trängseldammen. Första fallet är det största sedan är det flera fall i olika storlekar hela vägen ned.

Hitta hit: Från Trängslet åker man till Rassaku och tar vägen mot Särna (se karta) Det finns ingen led så gå efter bäcken . På vägen upp kan man gå efter en traktorväg på den norra sidan upp till vägen igen

Första fallet
Bäcken flyter under en gammal traktorbro
Ett av Mellantjärnbäckens flera fall
Sista fallet