Rassaku Kanjonen

Inte långt från Granustopet vid foten av berget Rassakufjäll ligger en 250 meter lång kanjon som viker av skarpt, med 15 meter höga stup runt om. Här rann Granan (Granån) innan landhöjningen, Granan rinner nu mera ut i en vik i Trängslet dammen.

Hitta Hit: Från Trängslet: Följ vägen till Rivsjön och fortsätt ca nio kilometer sväng av mot Rassaku följ vägen i ca 3,5 km. Kanjonen ligger nära vägen.

Karta
Norra delen
Mitt delen
Södra delen