Älvdalen

Svartgessi

Svartgessi är ett fint naturreservat som bildades 1996 och är 69 hektar stort. Vid Eldpallkojan som ligger intill sjön Svartgessi går det en skogsbilväg som genomkorsar reservatet. Vid eldpallkojan börjar vandringsleden på 2,5 km och […]

Älvdalen

Mångsbodarna

Mångsbodarna är känd som en av kontrollerna under Vasaloppet. Här finns det ett litet naturreservat som bildades 1982 och är 4 hektar stort. I reservatet finns det en massa gamla byggnader från den tid då […]

Älvdalen

Prästskogsstugan

Prästskogsstugans lilla naturreservat bildades 1961 och är 5,5 hektar stort. Namnet kommer efter skogshuggarnas stuga som stått här i mer än 100 år. Reservatet är en riktig trollskog med stora och höga granar, mellan granarna […]

Älvdalen

Gummas

Gummas naturreservat bildades 1996 och är 22 hektar stort. Här finns det rikligt med döda träd och en rik flora. Många hotade växt och djurarter måste ha en riktig naturskog för att överleva, som det […]

Älvdalen

Hykjeberg

Hykjeberg (594 meter över havet) är ett av Dalarnas mest populära naturreservat . Från toppen av berget har man en fin utsikt norrut mot Nässjödalen och dalafjällen mot söder ser man Orsasjön och Siljan. Berget […]

Älvdalen

Tangeråsen

Tangeråsens naturreservat ligger vid Rämma. Härifrån går leden upp till Tångeråstjärn, som ligger på ca 520 meters höjd över havet och är en källsjö med riktigt klart vatten. På leden upp kan man gå en […]

Älvdalen

Rensjön

Rensjöns och krokfljotblikets naturreservat ligger på den västra sidan av Trängsletdammen, ca 45 km norr om Älvdalen. Här växer det 500 år gamla tallar och 300 åriga grannar. Rensjöns reservat bildades redan 1937 och är […]

Älvdalens Skjutfält

Norra Trollegrav

Från Lånus går leden upp till Norra Trollegrav, kallas även för Östra Trollegrav. Hit går inga vägar och leden upp till naturreservatet är sju kilometer lång och går längs med Rotälven bland klippor, skog och […]

Älvdalen

Björnån

Björnåns naturreservat ligger som namnet antyder intill Björnån som rinner mellan sjöarna Noren och Hormunden. I reservatet är det stora myrar och stenblock som gäller. Här har träden inte avverkats under årets lopp på grund […]

Älvdalen

Gryvelåreservatet

I Gryvelåreservat finns det mycket myrmark och skogar med över 400 år gamla tallar och mer än 30 meter höga granar. Här finns det också många kulturhistoriska byggnader från skogsbruk, myrslåtter och myrmalms framställning. Vid […]