1 Galenskär

2 Våmåstupet

3 Stortjärnsåsen

4 Rotensugnet

5 Kalsersadeln

6 Lekattsugnet

7 Märråberg

8 Rödberget

9 Storstupet

10 Väsagnupen

11 Södra Trollegrav

12 Mossiberg

13 Guennas Grotta

14 Skärklittsgnupen

15 Balzerjungfrun

16 Navardalens brandtorn

17 Storsnäll

18 Blyberget

19 Högsbäcksfallet

20 Gryvelåreservatet

21 Kälkåstupet

22 Kräckelbäckstopet

23 Björnåns Naturreservat

24 Brudslöjan

25 Norra Trollegrav

26 Rasskårubäckens vattenfall

27 Rensjön

28 Ribbåsstupet

29 Skordberg

30 Mellantjärnbäcken

31 Tangeråsens Naturreservat

32 Uvskär

33 Granustopet

34 Rassaku Kanjonen

35 Lövåsbäcken

36 Blästbäcken

37 Lånus

38 Hykjeberg

39 Bunkris Brandtorn

40 Mossibäck Ravinen

41 Loka gnupen

42 Råbäcksfallet

43 Risberget

44 Stops Vattenfall

45 Gummas Naturreservat

46 Trolldalen

47 Rivsjöfallen

48 Konungen

49 Prästskogsstugan

50 Snodskallen

51 Mångsbodarna

52 Svartgessi