Älvdalens Skjutfält

Konungen

Älvdalens mest dramatiska fall finner du i Rivsjövasslans nedre del, här är det höga fall och stup som avslutas med självaste Konungen, som är ca 30 meter högt. Ovanför Konungen finns ett 12 meter högt […]

Älvdalens Skjutfält

Rivsjöfallen

Rivsjövasslan heter bäcken som börjar sin branta färd i Rivsjön och avslutas i Trängsletdammen. Inte långt från Rivsjön börjar Rivsjöfallen som består av fem vattenfall i olika storlekar som störtar ned i en trång klyfta. […]

Älvdalen

Stops vattenfall

Det mest besökta och en av det mest lättillgängliga vattenfallet i Älvdalen är Stops vackra Vattenfall som ligger i Knärån vid Stops fäbodar norr om Brunnsberg. Fallet är ca 20 meter högt. Här spelades det […]

Älvdalen

Råbäcksfallet

Råbäcksfallet ligger i Övre Råbäck. Vattenfallet är 10 meter högt och det finns även ett mindre fall uppströms. När Långön var ett litet samhälle så var det en damm över Rotälven och där gick man […]

Älvdalens Skjutfält

Mossibäcksravinen

Mossibäcken faller brant ner i en mycket djup nedskuren kanjon med höga stup och klippor runtomkring ner mot Mossidammen. I början av kanjonen finner du Mossifallet längre ned finner du två fall som är smalt […]

Älvdalens Skjutfält

Lånus

Lånus eller Lonaus som denna fina plats kallas på älvdalska. Här forsar Lånån fram och bildar flera mindre vattenfall innan Lånån flyter samman med Rotälven. Härifrån utgår de väl markerade lederna till Norra Trollegrav och […]

Älvdalens Skjutfält

Blästbäcken

Blästbäcken rinner igenom en fin ravin med klippor runt omkring ut i Trängsletdammen. I början och i slutet av Blästbäcksravinen finns det mindre vattenfall. Högre upp efter bäcken finns det en eldpallkoja som man kan […]

Älvdalen

Lövåsbäcken

I Bössbo har Lövåsbäcken sitt utlopp ut i Rotälven. En sträcka på ca två kilometer består av forsar och vattenfall, det största fallet ligger i slutet av bäcken nästan i Bössbo och är ca 16 […]

Älvdalens Skjutfält

Granustopet

I Granan (Granån) i Skjutfältet ligger Granustopet (Granåstupet). Fallet är ca sex m högt. ovanför fallet finns det även ett mindre vattenfall. Det är även ett fint badställe för den som vill svalka sig i […]

Älvdalens Skjutfält

Mellantjärnbäcken

I Mellantjärnbäckens vackra bäckravin bildas det många vattenfall på sin väg ned till Trängseldammen. Första fallet är det största sedan är det flera fall i olika storlekar hela vägen ned. Hitta hit: Från Trängslet åker […]