Märråberg

Brandspaning

Märråbergs Brandtorn byggdes för över hundra år sedan och var som alla andra brandtorn bevaknings torn för bränder och under andra världskriget spanades det på fientliga flygplan. Från detta ganska lilla Brandtorn får du en fin utsikt mot sjön Uppdjusen i syd med alla sina öar, mot väster ligger Sälenfjällen och mot norr ser man Trängslet.

Hitta Hit: Märråberg ligger ca 15 km norr om Evertsberg åk genom Dysberg (Se karta) Sväng av på en  stickväg och parkera vid vändplan följ traktorvägen/Skoterleden upp till tornet. Leden är ca en km.

Ledkarta
Stugan & tornet
Utsikt över Uppdjusen från toppen
Sälenfjällen