Stortjärnsåsen

Brandorn & Stortall

På Stortjärnsåsens topp står det ett brandtorn som byggdes 1912 och har en hyglig utsikt mot Sälen & Fulufjällen i väster och Näsjön &Hykieberg i öst. Om du tar den korta leden upp till tornet passerar man Stortallen som är en rejäl gammal död tall som det krävs två personer att omfamna. Några hundra meter upp finns det en vaktstuga som användes när tornet var avsedd för brandspaningar som avslutades ca 1960, då brandflyget tog över spaningarna. Vaktstugan och utsiktstornet är öppna.

Hitta hit: Åk riksväg 70 mot Särna (det finns även fler vägval som går  hit, se karta,) sväng sedan av mot Stortjärn sväng efter en bit av till vänster om du vill gå den korta leden förbi stortallen eller fortsätt rakt fram förbi sjön för den långa leden. Går även en längre vandringsled ifrån Bredvard. Lederna är bra markerade.

Ledkarta
Stortallen
Utsikt mot mot Öst