Svartgessi

Vatten,skog & myr

Svartgessi är ett fint naturreservat som bildades 1996 och är 69 hektar stort. Vid Eldpallkojan som ligger intill sjön Svartgessi går det en skogsbilväg som genomkorsar reservatet. Vid eldpallkojan börjar vandringsleden på 2,5 km och går in igenom den täta granskogen in i tallskogen förbi de stora myrarna tillbaka till eldpallkojan. Tallarna här är 400 år gamla och det finns många spår av skogsbränder. I mitten av vandringsleden vid en myr står det en gammal slogbod som man bodde i då man förr slog myrarna här.

Inte långt från Svartgessi ligger även Gummas Naturreservat

Hitta hit: Området ligger cirka 25 kilometer nordväst om Älvdalen. Svartgessi kan nås från två håll eftersom området genomkorsas av en skogsbilväg. Från riksväg 70 är det cirka 3 km till reservatet. Från det andra hållet är det 6 km från vägen mellan riksväg 70 och Lövnäs.

Ledkarta
Svartgessi
Myr
Slogboden