Norra Trollegrav

Väglöst land

Från Lånus går leden upp till Norra Trollegrav, kallas även för Östra Trollegrav. Hit går inga vägar och leden upp till naturreservatet är sju kilometer lång och går längs med Rotälven bland klippor, skog och myrmark. efter några kilometer kommer du fram till Dalströmskojan ett gammalt odling, numera står det en slogbod där. Följ leden ytterligare några kilometer och du kommer fram till Trollbäcken följ bäcken upp en bit så kommer du fram till Dalkarlsfallet som är 16 meter högt även ovan fallet finns det flera fall bl a ett som är åtta meter högt. Följ leden vidare norrut och du kommer fram till graven som är en stor gryta med klippor runt om. Gå en bit till och du kommer fram till ett gammalt flottnings ställe där man byggt stenvallar för att styra in timret till en spräng älvfåra numera torrlagd. Här finns Härjedalsfallet som är ca 10 meter högt och även några fall vid sidan om. Ovan fallen finns det en liten bro som tar dig ut till resten av reservatet.

Hitta hit: Från Älvdalen svänger du av vid Rot och åker på sveg/Lillhärdalsvägen till Bössbo där du svänger av över bron och forsätter upp till Mossidammen och vidare till Lånus. Här finns det en infotavla och en bro över ån till en slogbod, härifrån går den välmarkerade leden upp till Norra Trollegrav.

Trollskogen
Härjedalsfallet
Dalkarlsfallet
Bro på väg upp
En fisketur till Norra Trollegrav