Södra Trollegrav

Höga stup & gamla furor

Södra Trollegrav  (eller Västra Trollegrav, som ravinen också kallas) är en smal kanjon som är fyra kilometer lång med branta höga stup på båda sidor om dalen. Vandringsleden som går efter Trollgravsbäcken är ganska krävande med många gamla lågor och rotvältor som ligger kors och tvärs över leden och man får även vada över bäcken för att följa leden, så ta ha ett par rejäla kängor på dig. Om du inte följer leden där den viker av över berget Granuberget så följer du bäcken upp en bit så kommer du att finna flera vattenfall och vidare till Trolltjärn där reservatet slutar, det är ingen markerad led dit. Passa även på att kolla utsikten uppe vid den största delen av kanjonen. Granskogen i ravinen har klarat sig från skogsbränder genom årets lopp och vissa granar är över 40 meter höga och är över 250 år gamla. Ovan ravinen är det tallskog som gäller och det finns flera gamla furor som är över 400 år gamla med tydliga brandskador på sig.

Hitta hit: Södra Trollegrav ligger i Älvdalens Skjutfält och ligger ca 25 kilometer norrut från Trängslet och 55 km ifrån Älvdalens samhälle. Vandringsleden börjar vid slogboden vid bron över granån och hela den markerade leden är ca 6 km lång. Leden Inne i ravinen är ca 1,5 km lång och ganska krävande på vissa ställen där det ligger många lågor över leden du måste även vada över bäcken vid flera tillfällen. ovan ravinen går leden uppåt en bra bit innan det går nedför tillbaka till startpunkten vid granå bron.

Ledkarta
Graven
In i Södra Trollegrav
Utsikt
Stenpelare

 

Det största vattenfalletfallet
Brant