Storstupet

Två fall längs med riksväg 70

Vajsbäck faller brant nedför berget med flera mindre fall och forsar ut i Österdalälven. I mitten av Vajsbäck ligger Storstupet, ett stort och högt fall som är 20 meter högt och har ett fritt fall på 15 meter. Det finns även ett större fall som är ca 6 meter högt strax ovanför Storstupet.

Hitta hit: Parkera vid en mötesplats på Okbodsvägen mellan Karlsarvet och Bron där Vajsbäck rinner under eller gå längst med hela den branta sträckan av Vajsbäck från bron parkera vid korsningen intill bron. Det finns inga markerade leder eller skyltar.

Karta
Högt upp
Storstupet kallas fallet

I närheten:

Brottvasslen

Bråtwahle

Ungefär en halv mil från Vajsbäck utmed riksväg 70 ligger ett vattenfall; Bråtwahle på Älvdalska eller Brottvasslen på svenska.

 Hitta hit: Sväng av på den gamla vägen till Västerby så du hamnar ovanför fallet eller parkera vid en rastplats utmed riksväg 70 i närheten av fallet.

Karta
Brottvasslen