Lånus

Utgångspunkten

Lånus eller Lonaus som denna fina plats kallas på älvdalska. Här forsar Lånån fram och bildar flera mindre vattenfall innan Lånån flyter samman med Rotälven. Härifrån utgår de väl markerade lederna till Norra Trollegrav och Per Mats bodarna, från denna led kan du även ta dig till Rasskårubäckens vattenfall. Det finns även en slogbod här.

Hitta Hit: Från Älvdalen sväng av i Rot mot Lillhärdal sväng av vid jöllen bron åk norrut och följ Rotälven åk förbi mossidammen och följ älven norrut så kommer du fram till Lånus

Lånus heter platsen där Lånån går ihop med Rotälven
Lederna börjar här
Över Lånån
Lånån